فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
درباره فروشگاه
بهترین مکان برای پیدا کردن تمام مقالات و پروژه های دانشجویی و دانش آموزی
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/02/02
تعداد محصولات اضافه شده : 271
تعداد فروشهای کاربر : 265
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
s.g.almas.bndar@gmail.com

   پروژه مالی شرکت تضامنی

محمدزاهری 1396/10/01 دسته بندی : حسابداری 0

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                                           1

 سازمان و عمليات شركتهاي تضامني                                                                               3         

 مسئوليت در شركت تضامني                                                                                          3

نام شركتهاي تضامني                                                                                                      3

سازمان شركت تضامني                                                                                                  4

تشكيل شركتهاي تضامني                                                                                               5

افتتاح حسابهاي شركت تضامني                                                                                      7

حساب سرماية شركاء در شركتهاي تضامني                                                                      7

برنامة تقسيم سود يا زيان در شركتهاي تضامني                                                                 9

تقسيم سود و زيان براساس نسبتهاي تعيين شده يا بطور مساوي                                          10

مثال:                                                                                                                            

تقسيم سود وزيان براساس سرمايه                                                                                    11

تقسيم سود و زيان براساس تخصيص بهره به سرماية شركاء                                                13

تقسيم سود و زيان براساس حقوق و پاداش                                                                      14

تقسيم سود و زيان براساس حقوق و پاداش                                                                      14

مسائل خاص در شركتهاي تضامني                                                                                  15

ورود شريك جديد                                                                                                        16

كسب سهم‌الشركه با پرداخت مستقيم به شركاء                                                                 16

سرمايه‌گذاري در شركت تضامني توسط شريك جديد                                                     17

ثبت و ورود شريك جديد                                                                                              18

سرقفلي در شركت تضامني                                                                                             20

سرقفلي به نفع شركاي قديم شركت تضامني                                                                     20

سرقفلي به نفع شريك جديد                                                                                           21

اختصاص امتياز به شركاء                                                                                                21

اختصاص امتياز به شركاي قديم                                                                                       21

اختصاص امتياز به شريك جديد                                                                                      23

ارزيابي داراييها به هنگام ورود شريك جديد                                                                    24

خروج شريك از شركت تضامني                                                                                    25

پرداخت امتياز به شريك خارج شونده                                                                             26

اختصاص امتياز به شركاي باقيمانده                                                                                  27

ارزيابي داراييها در هنگام خروج شريك (يافوت او)                                                          28

فوت شريك                                                                                                                  29

بيمه نامة عمر پرداخت سهم شريك متوفي                                                                        33

تغيير نسبتهاي تقسيم سود و زيان                                                                                      33

انحلال شركت تضامني                                                                                                   36

تصفيه نهائي با شركا                                                                                                       36

عمليات حسابداري دوران تصفيه                                                                                      37

شريك بدهكار قادر است همة بدهي خود را پرداخت كند                                                 40

شريك بدهكار، قادر نيست بدهي خود را پرداخت كند                                                     41

شريك بدهكار، قسمتي از بدهي خود را پرداخ كند                                                          41

منابع و مأخذ                                                                                                           44

 

 

-

خرید و دانلود | 15,000 تومان
نوع فایل :word | تعداد صفحات :50

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط